Moduler ver 2.x - 01. Kundhantering - 4. Utskick

Utskick

Denna rution är en del av CRM-modulen. Här görs utskick enligt flexibelt urval.

 

Start: Kundhantering - Gå till - Adresslista utskick

Beroende på vilken typ av utskick som ska göras så väljer man flik.

Typ Beskrivning
Epost När utskicket ska göras via epost. Fil skapas med de kontakter där det finns epost angiven.
Utskrift Skapar en fil med adressuppgifter till kunden och även registrerade kontakter. Filen kan man skriva ut på t ex laseretikett via Word. Är även i bra format för t ex tryckeri som även gör utskick.
Telefon Visar en lista med namn och telefonnummer. Används när man vill ringa kunder enligt sitt urval.

 

Vilka kunder som ska ingå väljs under menyval Urval och Visa. Ange under Filter ytterliggare urval.

 

2017-10-25