Dokument - Pervasive SQL * 180223: Inaktuell info

Pervasive SQL

Pervasive är en av de databasmotorer Electra använder sig av. Man kan lite förenklat säga att Pervasive-installationen består av två delar. En serverinstallation och en klientinstallation. Den andra databasen är MS Sql, som man kan, och bör, gå över till så snart det inte finns behov av att köra dos-versionen av Electra.

Efter installation skall man på servern registrera en datakoppling (ODBC) mot den eller de Electra-bolag man skall använda sig av. Detta görs med Pervasive Control Center (PCC) under valet Engine. Supporten gör vanligtvis detta arbete åt dig.

 

2015-08-05