Dokument - Installation - 5 Komplettera Client.ini

Komplettera Client.ini med information om databaskoppling

Electra använder sig av Microsofts SQL Server.

Microsoft SQL Server Express är kostnadsfri och kan ha databaser på (för närvarande) 10 GB. För Electra är det (vanligtvis) fullt tillräckligt för företag med 20-30 fakturor per dag.

Client.ini (som ligger i datamappen) skall kompletteras med gruppen [MSsql].

[Mssql]
DataSource=Provider=sqloledb;Data Source=servernamn\instans;Initial Catalog=databasnamn;Uid=användarnamn;Pwd=lösenord;

ServerName=servernamen/instans
DatabaseName=databasnamn
UserID=användarnamn
Password=lösenord

Backuppath=f:\backup\Electra\mycompanyname\

Sidan skapad 2008-10-31

Senast uppdaterad 2018-02-23