Dokument - Crystal Reports - Byt från TTX- till SQL-format

Byt från TTX- till SQL-format

TTX-formater för blanketter ska lämnas. Smidigare med koppling direkt via SQL samt formel fält.

 1. Öppna blanketen i Crystal Reports.
   
 2. Under Formula Fields till höger, lägg till följande poster, utan innehåll.
  • Formula Fields:
   • fCustomer (Behövs bara i blankett påminnelse, Atlpamin.rpt)
   • fInvoice (Behövs bara i påminnelse och när det ska vara ett blad per faktura)
   • fOrderno - Ordernummer
   • fOrderlines (Behövs bara om urval ska göras på leveransklara rader i order)
   • sys.company_address1 - Adress
   • sys.company_address2 - Postnr och ord
   • sys.company_bg - Bankgiro
   • sys.company_email - Epost
   • sys.company_fax - Telefax
   • sys.company_iban - IBAN
   • sys.company_internet - Hemsida
   • sys.company_name - Företagsnamn
   • sys.company_pg - Plusgiro
   • sys.company_phone - Telefon
   • sys.company_reg.no - Organisationsnr
   • sys.company_swift - SWIFT
   • sys.company_vat.no - Momsnr
   • sys.delterm - Leveransvillkor
   • sys.payterm - Betalningsvillkor
   • sys.trpterm - Fraktsätt
   • sys.curcode - Valutanamn
    Formula Fields
  • Dessa poster fylls på av Electra under utskrift med företagets namn, adress osv samt leveransvillkor mm. Bara de fält som ska användas behöver läggas till. Finns inte längre t ex fax, lägg inte till de.
  • Byt ut motsvarande fält i blanketten.
   Report Foot
  • Tips: När en blankett är klar kan man kopiera info från den till nya blanketten. Formel fälten skapas du med automatik.
    
 3. Gå till menyval Database - Database Expert, flik Data.
  • Tag bort tabell Atlsys_Values, om den finns.
    
 4. Gå till menyval Database - Set Datasource Location
  • Markera första tabellen under Current Data Source:
  • Logga in på SQL-servern på önskad databas i fönstret Replace with:
  • Markera motsvarande tabell under dbo - Tables.
  • Klicka Update. Tabellen flyttas och hamnar under nod med databasens namn.
  • Om dialogruta "Map Fields" visas, tag bort bock i "Match type" och klicka OK.
  • Repetera för resterande tabeller.
   Set Datasource Location
    
 5. Gå till menyval Database - Database Expert
  • Om tabellerna har prefix "def_" så ska de döpas om. T ex "def_Kund" ska heta "Kund". Högerklicka på tabellens namn och väl Rename.
  • Klicka fliken Links och koppla tabeller. OBS! Högerklicka på länken och Link options - Left Outer Join.
  • Database Expert Links Olorderno
    
 6. Gå till menyval Report - Select Expert...
  • Klicka OK i dialogrutan Choose Field.
  • I dialogrutan "Select Expert", klicka Show Formula.
  • In nya fältet underst, klista in följande kod:
   {ORDINF.Orderno} = {@fOrderno} and
   Left({ORDRAD.Orderline},10) = {@fOrderno}
   Select Expert 
    
  • Om bara rader som ska/har levererats med på plocklista/följesedel/faktura:
   {ORDINF.Orderno} = {@fOrderno} and
   {ORDRAD.Orderline} = {@fOrderlines}
  • Om nya fältet Olorderno (formel) används (och länkning gjorts):

   {ORDINF.Orderno} = {@fOrderno}

  • För blankett Faktura Hist (Atldfakt_hist.rpt osv) görs länkningen mellan Ordinf.Oorderno och Olorderno.
    
  • För blankett Inköp (Atlinkop.rpt):
   {INKINF.Ipurchase} = {@fOrderno} and
   Left({INKRAD.Ipurchline},10) = {@fOrderno}

   Om fält Inkrad.Ilpurchase finns (och länkning gjorts):
   {INKINF.Ipurchase} = {@fOrderno}
    
  • För blankett Påminnelse (atlpamin.rpt):
   {Kresk.Rtype} in ["C", "D", "I"] and
   {Kund.Kcustomer} = {@fCustomer} and
   {Kresk.Rstatus} <> "B"
    
 7. Ange sortrering av rader
  • Menyval Report - Record Sort Expert
   • Order: Ordrad.Oline
   • Inköp: Inkrad.Iline
     
 8. Testa blanketten
  • Öppna formula fOrderno, ange inom apostrof en befintlig order. Ex: '100234'.
  • Klicka på gula blixten för att köra blanketten. Innehållet för ordern ska visas korrekt, dock inte levereanssätt mm samt företagets adressuppgifter. De visas först när man gör utskrift från Electra.
    
 9. För återutskrift av debet-, kredit-, kassa och räntefaktura behöver dessa tre blanketter skapas. Detta görs efter att man är nöjd med hur utskriften ser ut.
  • Atldfakt.rpt -> Atldfakt_hist.rpt
  • Atlkfakt.rpt -> Atlkfakt_hist.rpt
  • Atlkassa.rpt -> atlkassa_hist.rpt
  • Atlrfakt.rpt -> Atlrfakt_hist.rpt
  • Om man använder fler specialblanketter för t ex andra kundtyper så behöver även de kopieras på samma sätt,

 

2017-10-10 / 2018-03-27