Dokument - Övergång till MS Sql * 180223: Utgången

Övergång från Pervasive till MS Sql

Electras information ligger sedan dos-versionen i databasen Pervasive. Detta har hängt med vid övergång till windows och gjort att man kan använda både dos och windows-versionen av Electra under en övergångsperiod. Det innebär dock begränsningar att vara kompatibel med dos-Electra. Det är nu dags att gå över till databasen MS Sql.

Fördelar med Microsoft SQL

 • Kostnadsfri upp till 4 GB databas.
 • Pervasive behöver inte köpas och installeras på server och arbetsstationer.
 • Tabellerna kan optimeras och därmed få mycket kortare svarstider.
 • Flera 100 filer färre då informationerna ligger i några få filer.
 • Enklare och snabbare backup.
 • Möjlighet att spara tidigare dagars data som man kan titta in i. (Time machine)

 

Övergång till MS Sql

Följ dessa steg för att gå över från Pervasive till MS Sql. Gör gärna backup med zip/rar innan så filerna är lättåtkomliga vid behov.

 1. Från menyn, gå till Verktyg - Inställningar - Inställningar Allmänna. Välj flik Allmänt och kryssa för "Kompatibilitet med dos-Electra behövs inte". 
 2. Från menyn, gå till Verktyg - Kontrollera Electra-miljön. Detta raderar filer från datamappen som inte längre behövs.
 3. Från menyn, gå till Verktyg - Databas- och tabellverktyg.
  1. Gå till flik Tabell- och fältkontroll. Åtgärda ev meddelanden.
  2. Gå till flik Pervasive. Markera alla rader, högerklicka i vänstra koumnen och starta konvertering. Tar 10-60 min beroende på hur mycket data och hur snabb server man har.
  3. I datamappen, öppna Client.ini.
   1. Ta bort raden "Datasource=..." under rubrik [Pervasive]. (Alternativt lägg in ; först på raden.)
   2. Lägg till under [Pervasive] en rad med texten "MovingToMsSql=True".
 4. Om blanketterna (ordererkännande mm) är i format Sql så behöver alla blanketter flyttas över till MS Sql.  Detta görs i Crystal Reports under menyval Database - Set Datasource Location... Använd ODBC eller OLE DB.
 5. Starta om Electra för att börja köra Electra via MS Sql.

När installationen är klar kan Pervasive avinstalleras från arbetsstationer och server.

2015-03-27