Dokument - 03. Orderhantering - Order i annan valuta

Order i annan valuta

Fakturering i annan valuta är infört i Electra november 2014. Denna sida innehåller en teknisk beskrivning av installation och funktion.

I valutaorder anges försäljningspris i rader samt frakt och andra avgifter i önskad valuta. Vid fakturering räknas pris i SEK fram och skrivs till artikelhistorik, kundreskontra och bokföringsorder. Orderhistoriken visar beloppen i valuta. Artikelhistoriken visar pris i SEK och orderns valuta.

Valutafakturering är en tilläggsmodul.

 

Valutafält

Några tabeller behöve kompletteras med fält för valuta.

  • Ordinf / Histinf
    • Ocurrency (double) - Valutakurs 
  • Historik
    • Hcurcode (char 2) - Valutakod 00-99
    • Hcurrency (double)

Dessa fält kan läggas till automatiskt via databas- och tabellverktyget i Electra.

 

Blanketter

Blanketter för offer (modul), ordererkännande, faktura och kredit behöver anpassas så de visar vilken valuta som fakturan är i. Det kan även vara lämpligt att ledtexter översätts så de visas på engelska för order i annan valuta Går även att lägga in ett språk för varje valuta eller landskod på kunden.

 

Valutakurs

Valutakursen kan kompletteras med info om hur avrundning ska ske i fakturan. För svenska fakturor har det varit avrunding till hel krona i många år. För EUR, USD mm är detta inte lämpligt. Man kan ange avrundning från heltal (som nu i SEK), 0.50, 0.10 eller ingen avrundning.

 

Inbetalning

När kunden betalar fakturan så görs ju det i orderns valuta. Det kommer uppstå en kursvinst eller kursförlust. Den konteras automatiskt i bokföringsordern.

 

2014-11-10