Dokument - Installation - 6 Arbetsstation

Installation på arbetsstation

Programfilerna till Electra läggs på respektive arbetsstation enligt nedan.

 

  1. Kopiera mappen WinElectra från serverns x:\Electra\win\ till din lokala mapp c:\Program\
  2. Skapa genväg på skrivbordet till c:\program\WinElectra\Electra.exe

 

 

Uppdaterad: 2018-05-07