Import till tabell

I Electra finns verktyg för import från Excel till en befintlig tabell. Info nedan är avsett för dig med god kännedom om Electras tabeller.

 Från menyn, välj Verktyg och Import till tabell.

  1. Välj databas. Beroende på ert system kan man välja på en eller flera av Pervasive, MS Sql och Webb.
  2. Välj vilken tabell import ska ske till. Tabellerna avser den databas som nyss valts.
  3. Klicka på Öppna importfil och välj filen som ska importeras. Måste vara i .xls, dvs Excel 97-format.

 Electra - Import tabell

Om någon kolumn inte finns i tabellen så markeras rubriken röd och raderna grå. Denna kolumn kommer inte importeras.

Under listan finns några inställningar

  • Nyckelfält: Ange vilket fält som ska vara det som kontroll sker om posten redan finns. För vissa tabeller går detta inte att väljas.
  • Uppdatera: Bocka för om uppdatering av posten får göras.
  • Ny post: Bocka för om nya poster får skapas
  • Avsluta efter 10 poster: Bocka för för att testa att importen blir som tänkt. Går att fortsätta import när 10 postar har behandlats.
  • Mall: Ange vilken post som ska vara mall för nya poster. Detta för fält som inte finns med i importfilen ska få önskat värde. 

 

2016-08-12