Best.punkt, best.kvant

Beställningspunkt och beställningskvantitet

På artikel kan man ange värden för hur mycket man vill lagerhålla av produkterna.

 

Beställningspunkt

Beställningspunkt avser gränsen för när det är dags att beställa.

Formel: Brist = Saldo - Orderstock + Best. hos lev - Beställningspunkt.

Om Brist är negativ behöver man beställa lika många för att nå mininåvå.

 

Beställningskvantitet

Som betällningskvantitet kan man ange det antal som är lämpligt att beställa. Kan vara förmånligt pris eller annat antal som känns lämpligt baserat på t ex varans pris. Det finns även förpackningsstorlek som avgör antal att beställa. Om beställnigskvantitet är mindre än beställningspunkt så behöver man förmodligen beställa fler än beställningskvantiteten vid brist.

  

Generera inköp

Som hjälp att göra inköp finns modulen "Generera inköp". Den tar fram förslag på antal att beställa för alla leverantörer baserat på framräknad brist.

 

Beräkna beställningspunkt

För att underlätta framräkning av beställningspunkt finns modulen "Beräkna beställningspunkt". Den baserar sitt förslag på leveranstid, tidigare fakturering, önskad buffer mm.

 

2017-04-04