Electra affärssystem

Välkommen till webbplatsen för information om Electras windowsversion! 

Är du Electra-kund som fortfarande använder dos-versionen? Vill du börja använda nya WinElectra istället? Kontakta supporten så får du mer info om hur uppdateringen går till.

Senast uppdaterade sidor

Moduler ver 2.x
Antal programmoduler i Windows-Electra kommer mins...

Crystal Reports
Det går att göra rapporter i Crystal Re...

01. Kundhantering
...

Automatisk kundvarning
På kunden finns ett fält som heter Varn...

Handbok
Välkommen till Electra! På dessa sidor ...